Bermohonlah Kepada Ku

Bookmark and Share

>> 10.04.2014Allah berfirman: "Dan bila bertanya kepadamu hamba-hambaKu, katakanlah sesungguhnya Aku dekat. Aku mengabulkan setiap permohonan orang yang memohon bila mereka memohon kepada-Ku. Maka penuhilah seruan-Ku dan berimanlah kepada-Ku, agar mereka menjadi orang-orang yang mendapat petunjuk". (QS. Al-Baqarah : 186)


Akan AKU cukupi atas kebutuhan dirimu, yang dirimu tidak akan mengerti akan asal dan datangnya!


AKU ringankan rasa beban yang ada dipunggungmu dan melapangkan pikiran serta hatimu!

AKU cairkan dan lunakkan rasa hatimu, melebihi lembutnya air.

AKU bisakan dirimu, dikala dirimu tidak mengerti dari yang dirimu tidak bisa!

AKU... beritahukan dirimu dari  sesuatu yang dirimu tidak ketahui!

AKU lebihkan dirimu dari sesamamu.

AKU angkat harkat dan martabat dirimu, sebagaimana mudahnya angin menerbangkan debu.

Dan AKU-lah yang mempunyai KELEBIHAN dari segala-galanya diatas dirimu dan diseluruh alam semesta berikut isinya.

Bersyukurlah dirimu kepada-KU, berbuatlah jujur dirimu kepada-KU! seperti AKU tidak pernah bohong kepada dirimu.

Berperanglah dijalan-KU dengan nekad dan pasti!! yaitu dengan memerangi pengakuan dan hawa nafsu pada dirimu agar dirimu dapat menjalankan Kehendak-KU  yang penuh Kasih.'Terima kasih Abang'

2 komentar:

Posting Komentar